Χάρης Τσαβδάρης

Microsoft, Athens

Ο Χάρης Τσαβδάρης έχει ευρεία εμπειρία σε όλο το εύρος των κυβερνητικών συστημάτων πληροφορικής. Είναι National Technology Officer στην Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας και λειτουργεί ως τεχνολογικός πρεσβευτής για την εμπέδωση εμπιστοσύνης στις τεχνολογίες νέας γενιάς για τον Δημόσιο Τομέα, τις Οικονομικές Υπηρεσίες και την Υγεία.

Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων στο υπουργείο Οικονομικών όπου ήταν υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της στρατηγικής σε θέματα πληροφορικής και για τη λειτουργία, υποστήριξη και υλοποίηση των σχετικών συστημάτων του υπουργείου και των περισσότερων κεντρικών συστημάτων πληροφορικής της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι κάτοχος PhD στον τομέα των Decision Support Systems και είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.


LinkedIn H. Tsavdaris