ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ | ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός προωθεί μια νέα φιλοσοφία σχετικά με τις επιχειρήσεις στις οποίες επενδύει, στοχεύοντας να προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία  τόσο για τις υφιστάμενες όσο και για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, ώστε  να αναπτυχθούν και να επιτύχουν τις επιχειρηματικές φιλοδοξίες στη νέα αγορά που δημιουργεί το 5G.

Ειδικότερα, προσφέρονται σε αυτές όλες οι αναγκαίες λειτουργίες υποστήριξης προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν με επιτυχία όλες τις κρίσιμες προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν.

Η ισχυρή κεφαλαιοποίηση του Φαιστός προσφέρει ευελιξία και υποστήριξη σε κάθε επίπεδο χρηματοδότησης (preseed / seed / series A /series B). Παράλληλα, στην πορεία προς την ανάπτυξη προσφέρεται υποστήριξη και ουσιώδης καθοδήγηση σε θέματα στρατηγικής / ανθρώπινου δυναμικού / πωλήσεων & marketing / επιχειρησιακής λειτουργίας από έμπειρους επαγγελματίες.

Προσφέρεται επίσης πρόσβαση σε ραδιοσυχνότητες (εφόσον απαιτείται) για δοκιμές και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να διευκολύνεται η υλοποίηση σύνθετων υπηρεσιών και προϊόντων.

Ένα σημαντικού μεγέθους οικοσύστημα δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών που καλύπτει την πλειονότητα των κλάδων της οικονομίας,  είναι διαθέσιμο για πιλοτικά τεστ σε επίπεδο  Proof of Concept (PoC) και User Acceptance (UA), διαμορφώνοντας ένα ισχυρό πλαίσιο για δοκιμές και, ταυτόχρονα, προωθώντας την καινοτομία. Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4727/2020, διασφαλίζοντας ένα σταθερό πλαίσιο εφαρμογής.

 Οι συνεργάτες του  Φαιστός, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και φορείς που είναι προσανατολισμένοι στην ανάπτυξη προϊόντων, προσφέρουν επιπλέον ειδικά διαμορφωμένους  πόρους Έρευνας & Ανάπτυξης, προκειμένου να επιταχύνεται η υλοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών 5G  από τις επιχειρήσεις στις οποίες επενδύει το Ταμείο. Σχετικά μνημόνια συναντίληψης (MoUs) μεταξύ του  Φαιστός και των σχετικών φορέων, εγγυώνται την εποικοδομητική συνεργασία.

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα αποτελεί τον ιδανικό τόπο για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς συνδυάζει μοναδικά πλεονεκτήματα:

  • Διαθέσιμες εμπορικές υπηρεσίες 5G, οι οποίες μάλιστα επεκτείνονται με ταχύτητα και ανοίγουν τον δρόμο για εξελιγμένες Stand Alone εφαρμογές  5G. Η Ελλάδα είναι 2η στην κατάταξη του δείκτη DESI μετά τη Φινλανδία, όσον αφορά στην ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την αδειοδότηση των ραδιοσυχνοτήτων 5G. (πηγή).
  • Υψηλά καταρτισμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό με εξωστρεφή προσανατολισμό και προσήλωση στην υλοποίηση, το οποίο εμπλουτίζεται από στελέχη που επιστρέφουν στη χώρα (“Brain Regainers”).
  • Οικοσύστημα για την ανάπτυξη του επιχειρείν το οποίο υποστηρίζεται από πολύπλευρες και ουσιώδεις πρωτοβουλίες τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.
  • Τέλειο περιβάλλον με ιδανικές συνθήκες εργασίας και με υψηλή ποιότητα ζωής.

Η αποφασιστικότητα που επιδεικνύει το ελληνικό κράτος για την ανάπτυξη του  οικοσυστήματος και της αγοράς 5G, σε συνδυασμό με την καινοτόμα προσέγγιση του Επενδυτικού Ταμείου Φαιστός  δημιουργεί ένα ξεκάθαρα πολλά υποσχόμενο περιβάλλον για επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν και να κυριαρχήσουν.