ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ | ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Με το Ελληνικό Δημόσιο ως βασικό χρηματοδότη, με την αξιοποίηση του 25% των εσόδων από τη δημοπρασία για τις άδειες 5G, το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός εστιάζει στην επένδυση σε εξειδικευμένες  υπηρεσίες και προϊόντα 5G, με έμφαση στη σχετική τεχνολογία και σε επιχειρηματοκεντρικές εμπειρίες. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου χρηματοδότησης , οι επενδυτές του ταμείου Φαιστός είναι:

Δημιουργώντας σχέσεις με την ακμάζουσα κοινότητα των incubators, των accelerators και των early-stage Venture Capital funds, καθώς και με μεγάλο αριθμό ακαδημαϊκών φορέων Έρευνας & Ανάπτυξης, το Φαιστός επενδύει σε καινοτόμες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν προϊόντα και υπηρεσίες με δυνητική εφαρμογή στην παγκόσμια αγορά. Επιπλέον, το  Φαιστός κινητοποιεί το δίκτυό του με την δραστήρια ελληνική διασπορά, προκειμένου να προσελκύσει διεθνείς επιχειρήσεις για να εδραιώσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα, αφενός για  δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης και αφετέρου για πραγματοποίηση δοκιμών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Αυτό το χαρακτηριστικό ενισχύεται περαιτέρω από τον μοναδικό χαρακτήρα του  Φαιστός, που διαθέτει  πρόσβαση σε ραδιοσυχνότητες 5G αποκλειστικά προορισμένες  για πιλοτική χρήση περιορισμένου διαστήματος από τις επιχειρήσεις στις οποίες θα επενδύει, ώστε  να αναπτύξουν δοκιμαστικές εφαρμογές. Περαιτέρω, η στρατηγική συνεργασία του Φαιστός με καινοτόμους ακαδημαϊκούς φορείς και οργανισμούς Έρευνας & Ανάπτυξης με προσανατολισμό στην ανάπτυξη προϊόντων, καθώς και με ομίλους  δραστηριοτήτων υποδομών  προσφέρει στις επιχειρήσεις στις οποίες επενδύει πολύτιμες δυνατότητες για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά ο χρόνος υλοποίησης των λύσεων.

Η διαχείριση του Επενδυτικού Ταμείου «Φαιστός» έχει ανατεθεί στην εταιρεία «Συμμετοχές 5G Α.Ε.»,  εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων που ιδρύθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. σύμφωνα με τον Ν. 4727/2020. Η Συμμετοχές 5G διοικείται από ομάδα υψηλής κατάρτισης επαγγελματιών με σημαντική εμπειρία  στις τηλεπικοινωνίες και τη βιομηχανία τεχνολογίας καθώς και στη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων και εταιρειών επενδύσεων. Η σχέση αυτή αποτελεί πρόσθετο πλεονέκτημα, καθώς άλλες θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ μπορούν να λειτουργήσουν ως συνδετικοί κρίκοι, διευκολύνοντας  τη χρήση του 5G στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και προσφέροντας  «πιλοτικούς πελάτες» για τις επιχειρήσεις στις οποίες επενδύει το Φαιστός. Με τον τρόπο αυτό δίνεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να επιτύχουν βιώσιμη δοκιμή των λύσεων, ενώ παράλληλα περιορίζεται η αβεβαιότητα εξεύρεσης του «δυνητικού πρώτου πελάτη».

Επιπρόσθετα, με την αξιοποίηση των μοναδικών δυνατοτήτων  που έχει να προσφέρει και αποκτώντας πρόσβαση σε μια διεθνή δεξαμενή κεφαλαίων, το  Φαιστός θα έχει τη δυνατότητα για συν-επένδυση με κορυφαίες διεθνείς εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων και για διευκόλυνση από-επενδύσεων σε διεθνείς αγορές.

Η επιλογή του Φαιστός για επενδύσεις στην εξελισσόμενη εποχή του 5G, προσφέρει μοναδική ευκαιρία σε θεσμικούς επενδυτές ώστε να εκμεταλλευτούν την αναμενόμενη υψηλή απόδοση στον συγκεκριμένο τομέα τα επόμενα χρόνια. Το  Φαιστός συνιστά μοναδικό και ιδανικό επενδυτικό όχημα στο νέο οικοσύστημα, όπου εκτιμάται πως θα υπάρξει μεγάλος αριθμός επενδυτικών ευκαιριών στο προσεχές μέλλον και σε πολλούς κλάδους.